Artikel Populer

SURAT KEPUTUSAN

MAJELIS SYURA PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)

 

NOMOR : 006/SK/MS/2015

 

TENTANG

 

PENGESAHAN PENGURUS PUSAT

PEMUDAPERSATUAN UMMAT ISLAM (PEMUDA PUI)

PERIODE 1436–1441/2015–2020

 

بِسْمِاللهِالرَّحْمنِالرَّحِيْمِ

MAJELIS SYURA PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI),

 

Menimbang         :  a.  bahwa dalam rangka pergantian kepemimpinan telah diselenggarakan Muktamar IIIPemuda PUIpada tanggal 13-15 Shafar 1436/05-07 Desember 2014 di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

 

                   b. bahwaMuktamar III Pemuda PUI tersebuttelahterpilihSaudara RAIZAL ARIPIN, SS. sebagaiKetuaUmumPengurusPusatPemuda PUI periode 1436-1441/2015-2020 sertamenugaskan yang bersangkutanuntukmelengkapikepengurusannya.

 

                         c.   bahwaPengurusPusatPemuda PUI telahmenyusundanmengajukansusunankepengurusanPengurusPusatPemuda PUI Periode 1436-1441/2015-2020 kepadaMajelisSyura PUI;

 

                           d.  BahwaSusunanPengurusPusatPemuda PUI periode 1436-1441/2015-2020 tersebutperludisahkandenganSuratKeputusanMajelisSyura PUI.

 

 

Mengingat          :   1. Anggaran Dasar PUI Pasal 11.

                             2. Anggaran Rumah Tangga PUI Pasal 17 dan Pasal 18.

                             3. Anggaran Dasar Pemuda PUI

                             4. Anggaran Rumah Tangga Pemuda PUI

 

 

Dengan bertawakal serta memohon taufiq dan hidayah kepada Allah SWT.,

 

 

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan     :    KEPUTUSAN MAJELIS SYURA PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI) TENTANG PENGESAHAN PENGURUS PUSAT PEMUDA PERSATUAN UMMAT ISLAM (PEMUDA PUI) PERIODE 1436-1441/2015-2020.

Pertama             : Mengesahkan Pengurus Pusat Pemuda PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI) periode 1436-1441/2015-2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

 

Kedua                 : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ketiga                : Apabila di kemudian hari ternyata dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 

 

    Ditetapkan di          : Jakarta.

    Padatanggal  : 08 JumadilAkhir 1436/

                         28 Maret2015

    -----------------------------------------

 

MajelisSyura

PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI),

 

 

 

K.H. Ahmad Heryawan, Lc.,M.Si.                     H. NurIhsanZaidi, S.Sos.

Ketua                                                        Sekretaris
Lampiran       : Surat Keputusan Majelis Syura PUI

Nomor          : 006/SK/MS/2015

Tanggal         : 08RabiulAkhir 1436/28 Maret 2015

 

STRUKTURPENGURUS PUSAT

PEMUDA PERSATUAN UMMAT ISLAM (PEMUDA PUI)

PERIODE 1436–1441/2015–2020

 

Dewan Pembina Pemuda PUI                             :1.H.NurIhsanZaidi, S.Sos.

2.H.AchmadFahmi,S.Ag.,MM.

3.H.Iman Budiman,S.Th.I.

 

KetuaUmum                                               :RaizalArifin, SS.

KetuaBidang I                                                : Jejen Jenal Akbar, S.Pd.

KetuaBidang II                                               : SaefullahMaruf,SH.I

KetuaBidang III                                              :Yogi AgusSalim, ST.

KetuaBidangIV                                               : IlinRatna Tiara, S.Psi.I.

 

SekretarisJenderal                                     : Kana Kurniawan,M.A.Hk.

Kepala Biro SosialdanEkonomiMasyarakat         : YudiHermawandan Ali Sodikin

WakilSekertarisJenderal I                                : AriefSusanto

WakilSekretarisJenderal II                     : RusliMaulidin

WakilSekretarisJenderal III                    : Moch. FitraRamdhani

 

BendaharaUmum                                        : TatangIskandar

Wakil Bendahara Umum                                  Edi Kurniawan

 

Departemen-Departemen:

 

1.   DepartemenKaderisasi

Ketua                                                     : AsepHermawan,S.Pd.

Anggota                                                  : AsepIndrawan,S.Pd.

  Guntur,M.Pd.

  Ahmad Fallahuddin Assofari,S.Pd.

  Ahmad Hasanudin,SH.

 

2.   Departemen Pelatihan danKepemimpinan   

Ketua                                                     : Febriansyah, M.Pd.

Anggota                                                  : Purnomo El-Fajrie, S.Sos.I

  Ahmad Izudin

GintingGumelar

Jamil

FadlulHanif              

Varhan, M.Pd.

 

 

3.   HimpunanPelajarPUI Pusat                           

Ketua                                                     : Helmi Abdullah, SH.

Anggota                                                  : Dede Yusuf,

  Iqbaluddin,

  Aris Renaldi

4.   HimpunanMahasiswaPUI Pusat                     

Ketua                                                     : IrwanUmbara, S.Pd.

Anggota                                                  : Nana Supena

                                                                  

 

5.   Brigade Intisab dan Ke-Pramukaan              

Komandan                                             : H. Ahmad Wahidin

Anggota                                                  : Jumadi, M.Si.

  Fajar, S.Pd.O

Adi Supriatna, SH.I

 

6.   DepartemenPengembangan Wilayah            

Ketua                                                     : Ahmad Gabriel,S.Kom.

Anggota                                                  : ZaenalAbidin

                                                                   Tatang Sulaeman

 

-      KoordinatorDakwahPulau Sumatera        : H. Fikrianto, M.Pd.

                                                                     Chandra Syuhada

 

-      KoordinatorDakwahPulauJawa               : YanaPermana, S.Pd.

                                                                   Rohyan, S.Sos.

 

-      KoordinatorDakwahPulau Kalimantan      : DedeKurniadi, S.Pd.

 

-      KoordinatorDakwahPulau Sulawesi         : Arief

 

7.   DepartemenKomunikasi&Informasi    

Ketua                                                     : Kamaludin,ST.,M.Si.

Anggota                                                  : IyanSuryana

RizkiZulfath Ibrahim,

Hendro

AangKunaefi, M.Si.

8.   Bidang Pemudi PUI

Ketua                                                     : IlinRatna Tiara, S.Psi.I.*

Sekretaris                                                : Yanti Fatimah, S.Pd.I.

Bendahara                                                :Oktriana Sari Lesmana, S.Pd.

 

 

-      Biro Kaderisasi

Ketua                                                  : Yayah Rohayati, SS.

          Anggota                                              : Nur Jannah

Yanti Rusmiati

Nurul Mawaddah

                                                                   Ari Natalia Sari
                                                                   Ina Nur Inayah

                                                                     Dewi Roichatul Mardiyah

-      Biro Pelatihan dan Diklat 

Ketua                                                  : Lilis  NurAini Khotimah, S.Pd.I

          Anggota                                              : Yayah Khoiriyah

                                                                    Indah Azalia
                                                                   Fa'ah Fabriah

 

-      Biro Dalam dan Luar Negeri
Ketua                                                  : Suci Jayanti, S.Pd.I.

Anggota                                              : Lamya, S.Pd.I.

                                                                    Indah Rizkiyah

                                                                    Ridha Ramdania

                                                                     Dyah Tri Kusuma Wardhani

 

-      Biro Kajian dan Pemberdayaan

Ketua                                                  : Susanti, SE., M.Si.

          Anggota                                              : Ferry Mauliyanti, S.Sos.
                                                                     Sukma Lena

                                                                    Sumi Sumayah

                                                                    Riyas Yayu Basuki

 

-      Biro Ekonomi
Ketua                                                  : Fitri Dzariyatinnisa, SE.

Anggota                                              : Puji Sayekti, S.Pd.

                                                                    Ai Teti Lestiani

                                                                    Rosmala

 

~~~~~~~

 

 

MajelisSyura

PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI),

 

 

                                                            

K.H. Ahmad Heryawan, Lc.,M.Si.                     H. NurIhsanZaidi, S.Sos.

Ketua                                                        Sekretaris

 


Kategori