Artikel Populer

SURAT KEPUTUSAN

MAJELIS SYURA PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)

 

NOMOR : 004/SK/MS/2015

 

TENTANG

 

SUSUNAN DEWAN PENGURUS PUSAT

PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)

PERIODE 1436-1441/2015-2020

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّ حِيْمِ

 

MAJELIS SYURA PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI),

 

Menimbang        : a. bahwa Rapat Majelis Syura Ahad-Senin, 28-29 Desember 2015 telah menetapkan Struktur Pimpinan Tingkat Pusat PUI terdiri dari Majelis Syura PUI, Dewan Syari’ah Pusat PUI, Dewan Pakar Pusat PUI, Dewan Pertimbangan Pusat PUI, serta Dewan Pengurus Pusat PUI;

b. bahwa Majelis Syura PUI terpilih telah menunjuk H. Nazar Haris, MBA. sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PUI periode tahun 1436-1441/2015-2020, serta menugaskan yang bersangkutan untuk melengkapi kepengurusannya;

c. bahwa Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat telah menyusun dan mengajukan susunan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat PUI kepada Majelis Syura PUI;

d. bahwa Susunan Dewan Pengurus Pusat PUI periode 1436-1441/ 2015-2020 tersebut perlu disahkan dengan Surat Keputusan Majelis Syura PUI.

 

 

Mengingat         : 1. Anggaran Dasar Persatuan Ummat Islam (PUI) Pasal 7, 8, 9, dan 10.

2. Anggaran Rumah Tangga Persatuan Ummat Islam (PUI) Pasal 12, 18, dan Pasal 24.

3. Keputusan dan Ketetapan Musyawarah Majelis Syura PUI Nomor: 06/KTPS/Musyawarah Majelis Syura PUI/2014.

 

 

 

 

 

 

 

Dengan bertawakkal serta memohon taufiq dan hidayah kepada Allah SWT.,

 

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan        : KEPUTUSAN MAJELIS SYURA PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI) TENTANG SUSUNAN DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI) PERIODE 1436-1441/2015-2020.

Pertama             : Mengesahkan Dewan Pengurus Pusat PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI) periode 1436-1441/2015-2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

 

Kedua                : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

Ketiga                : Apabila di kemudian hari ternyata dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 

 

    Ditetapkan di          : Jakarta.

    Pada tanggal : 08 Jumadil Akhir 1436/

                         28 Maret 2015

    -----------------------------------------

 

Majelis Syura

PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI),

 

 

 

 

K.H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si.                    H. Nur Ihsan Zaidi, S.Sos.

Ketua                                                        Sekretaris


Lampiran   : Surat Keputusan Majelis Syura PUI

Nomor      : 004/SK/MS/2015

Tanggal     : 08 Jumadil Akhir 1436/28 Maret 2015

--------------------------------------------------------------------

 

 

SUSUNAN

DEWAN PENGURUS PUSAT

PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)

PERIODE 1436-1441/2015-2020

 

 

Ketua Umum                               : H. Nazar Haris, MBA.

Wakil Ketua I                             : DR. H. Jaja Jahari, M.Pd.

            (Bidang Pendidikan dan Dakwah)

Wakil Ketua II                            : H. Eka Hardiana

            (Bidang Kaderisasi dan Pembinaan Organisasi)

Wakil Ketua III                           : Drs. H. Oyo Zakaria, MS.

            (Bidang Ekonomi dan Sosial)

Wakil Ketua IV                            : H. Ahmadie Thaha

                                                  (Bidang Komunikasi dan Informasi)

 

Sekretaris Jenderal                     : H. Iman Budiman, S.Th.I

Wakil Sekretaris Jenderal I          : DR. H. Wawan Hernawan

Wakil Sekretaris Jenderal II         : H. Fikri Habibie, MH.

Wakil Sekretaris Jenderal III        : H. Djedjen Djaelani, SH.I

Wakil Sekretaris Jenderal IV        : Saefullah Ma’ruf, SH.I

 

Bendahara Umum                       : H. Jojo Sutisna, S.Pd.I

Wakil Bendahara I                      : Ahmad Hadadi

Wakil Bendahara II                     : Setiyo Sudiono, MM.

Wakil Bendahara III                    : Ahmad Syaekhu

Wakil Bendahara IV                    : Ramram Mansur Ramdani

 

Staff Khusus Ketua Umum            : 1. H. Encep Tajuddin

   2. H. Acep Bunyamin

   3. H. Halim Faletehan, M.Pd.

   4. Amin Hasyim Pajazi

   5. H. Yaya Humaya, MH.

   6. Ir. Amir Hamzah Kartawijaya

   7. Drs. H. Djaya Rahmat

 

 

 

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN:

 

1.  Departemen Pendidikan

Ketua                                    : DR. H. Asep Nursobah

Anggota                                : 1. DR. Ara Hidayat, M.Pd.

2.  Dra. Nina Sri Inayati, A.Pt., M.Kes.

3.  Drs. Sunardi, M.Pd.

4.  Dra. Ida Rosyidah, M.Ag.

2.   Departemen Dakwah

Ketua                                   : KH. Drs. Hafidz Muslih, M.Ag.

Anggota                               : 1. Drs. K.H. Sulhan, MA.

  2. H. Izzuddin Abdul Majid, Lc.

  3. KH. Guz Reza Muhammad Syarief, Amd., S.Pd., MA.

      MBA., CMLP.

3. Departemen Kaderisasi

Ketua                                    : H. Royani, S.Th.I., MA.

Anggota                                : 1. Martono

            2. H. Anwar Yasin

  3. H. Apud Kusaeri

                     4. Eka Sakti Habibullah

                     5. Ahmad Lukman, S.Pd.I

 

4. Departemen Pembinaan Organisasi

Ketua                                    : Jaenal Arifin, S.Ag.

Anggota                                : 1. H. Suryadi sodikin, Lc.

  2. Asdik Faishol Luthfi, SE.

  3. Heryadi Silvianto, M.Si.

  4. Heru Kuswandhito, SE, M.Ak.

  5. Deni Prayitno, ST.

                                                  

5.   Departemen Ekonomi

Ketua                                   : Ahmad Ropi’i, SE

Anggota                              : 1. Ali Syamsuddin, S.Pd.

  2. Syamsalis

  3. Rijalul Imam, M.Si.

  4. Dadi Ardiwinata

  5. Engkus Kusnadi

 

6.   Departemen Sosial

Ketua                                   : M. Yusuf Nugroho, ST.

Anggota                               : 1. H. Asep Hertu Apriana, MH.

  2. Hanafi

  3. Yance Indrianto. ST.

  4. Nana Supriatna Tjalim, S.Sos, M.Si.

 

7.   Departemen Arsip dan Sejarah

Ketua                                   : DR. Munandi Shaleh

Anggota                               : DR. Mohammad Iskandar

  DR. Asep Mukhtar Mawardi       

 

8.   Departemen Komunikasi dan Informasi

Ketua                                   : H. Hasan Syukur

Anggota                               : Awis Ma’rifudin

  Muhamad Shaleh

  Asep

  Hadi Irawan

  Ahmad gabriel

  Kamaluddin, MM.

  Azis Nurdin, S.Pd.

 

~~~~~~~~~

 

 

Majelis Syura

PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI),

 

 

 

 

K.H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si.                    H. Nur Ihsan Zaidi, S.Sos.

Ketua                                                        Sekretaris


Kategori