Artikel Populer

SURAT KEPUTUSAN

MAJELIS SYURA PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)

PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)

 

NOMOR : 005/SK/MS/2015

 

TENTANG

 

SUSUNAN PIMPINAN PUSAT

WANITA PERSATUAN UMMAT ISLAM (WANITA PUI)

PERIODE 1436–1441/2015–2020

بِسْمِاللهِالرَّحْمنِالرَّحِيْمِ

MAJELIS SYURA PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI),

Menimbang         :  a.  bahwa dalam rangka pergantian kepemimpinan telah diselenggarakan Musyawarah Nasional III Wanita PUI dalam Muktamar XIII PUI pada tanggal 18-20 Rabiul Awal 1936/09-11 Januari 2015 di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

 

                             b. bahwa Musyawarah Nasional III tersebut telah terpilih Hj. LEDIA HANIFA, S.Si, M.Psit. sebagai Ketua Dewan Pakar Pusat Wanita PUI,  Dra. Hj. HUSMIATY HASYIM, M.Ag. sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat Wanita PUI dan Dra. IROH SITI ZAHROH, M.Si. sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita PUI periode 1436-1441/2015-2020 serta menugaskan yang bersangkutan untuk melengkapi kepengurusannya;

 

                            c.   bahwa Pimpinan Pusat Wanita PUI telah menyusun dan mengajukan susunan kepengurusan Pimpinan Pusat Wanita PUI Periode 1436-1441/2015-2020 kepada Majelis Syura PUI;

 

                            d.  Bahwa Susunan Pimpinan Pusat Wanita PUI periode 1436-1441/2015-2020 tersebut perlu disahkan dengan Surat Keputusan Majelis Syura PUI.

 

Mengingat          :   1. Anggaran Dasar PUI Pasal 11.

                             2. Anggaran Rumah Tangga PUI Pasal 17 dan Pasal 18.

                             3. Anggaran Dasar Wanita PUI Pasal 7, 8, dan 9.

                             4. Anggaran Rumah Tangga Wanita PUI Pasal 7.

 

Dengan bertawakal serta memohon taufiq dan hidayah kepada Allah SWT.,

 

 

 


MEMUTUSKAN :

Menetapkan     :    KEPUTUSAN MAJELIS SYURA PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI) TENTANG SUSUNAN PIMPINAN PUSAT WANITA PERSATUAN UMMAT ISLAM (WANITA PUI) PERIODE 1436-1441/2015-2020.

Pertama             : Mengesahkan Pimpinan Pusat Wanita Persatuan Ummat Islam (PUI) periode 1436-1441/2015-2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua                 : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ketiga                : Apabila di kemudian hari ternyata dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

 

    Ditetapkan di          : Jakarta.

    Pada tanggal : 08 Jumadil Akhir 1436/

                         28 Maret 2015

    -----------------------------------------

 

Majelis Syura

PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI),

 

 

 

 


K.H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si.                    H. Nur Ihsan Zaidi, S.Sos.

Ketua                                                        Sekretaris

Lampiran       : Surat Keputusan Majelis Syura PUI

Nomor          : 005/SK/MS/2015

Tanggal         : 08Rabiul Akhir 1436/28Maret 2015

 

SUSUNAN PENGURUS PUSAT

WANITA PERSATUAN UMMAT ISLAM (WANITA PUI)

PERIODE 1436-1441/2015-2020

 

DEWAN PAKAR             

Ketua                                        : Hj.Ledia Hanifa, S.Si, M.Psit.

Sekretaris                                  : DR. Hj. Netty Prasetyani, SS, M.Hum

Anggota                                    : Prof.Dr.Nina H. Lubis M.S.

                                       Dra. Neni Nur’aeni Aziz

                                                 Dra. Yeny Huriyani,M.Hum.

                                                  DR.Euis Amelia, M.Ag

                                                   Dra. Tati Hartimah, MA.

                                                 DR. Sarah Handayani, SKM., M.Kes

DEWAN PERTIMBANGAN                 

Ketua                                        : Dra. Hj. Husmiaty Hasyim, M.Ag.  

Sekretaris                                  : DR. Nining Latianingsih, SH, MH.

   Anggota                                    : Dra.Munifah, M.Pd.

 Dra.Dadah Cholidah Hanum, M.Pd.I.

 Dra. Euis Srimulyani, M.Pd.

 Dra. Adibah Karim

                                                  Dra. Afiah Dimyati

                                                  Dra. Neni Fauziah Amir, M.Ag.

                                                 Dra. Nani Andriyani, Apt.  

PENGURUS HARIAN      

Ketua Umum                               : Dra.Iroh Siti Zahroh, M.Si

Ketua I   (Koord.Bid. 1&2)            : Dra. Hj. Ery Djauhariyah

Ketua II  (Koord.Bid. 3&4)            : Dra. Dedah Rufaedah Sri Handari,M.Hum

Ketua III (Koord.Bid.5&6)             : DR. Yayah Hidayah, M.Si.

 

Sekretaris Umum                         : Endah Fitriyah, SP.MP.

Sekretaris I                                 : Dra. Lela Nurlaela, M.Ag.

Sekretaris II                                : Nida Khodijah, S.Pd.

Bendahara Umum                        : Dra.Titin Matinah

Bendahara I                                 : Dra. Hj. Sri Utami Dewi, MM


 

I.    BIDANG-BIDANG

1.   BIDANG PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN SDM

Ketua        : Dra. Titin Hunaenah, MM.

Anggota   : Dra. Efi Nurfalah

 Hamidah, S.Pd.

 Irma Rufiah Faridah,S.Psi.

 

2.  BIDANG DA’WAH DAN PUBLIKASI

    Ketua        : Dra.Husnah, M.Pd.

    Anggota    : Yayah Tarkiyah, S.Ag

                      Herliani

 Dra.Nurjanah Muhtar, M.Pd.I

 

3. BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KESEHATAN

Ketua        : Sri Hayati, S.Sos., M.Ud., M.Si.

Anggota    : Dra. Dena Ritonga, M.Ag

                         Hetty Irawati, Dipl. Ing.

                         Ilin Ratna Tiara, S.P

 

4. BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI

  Ketua       : Neny Anggraeni, SE. MM.

  Anggota : Cynthia Mayang Sari,S.Pd, M.Si, M.Pd

                              Ika Maya Muftiyang, S.Si

         

5. BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

  Ketua       : Fitri Hani Harahap, SH. MH.

  Anggota : Agustin Kurniawati, S.Pd

                   Rita Juniarty

                   Urfi Azizah, S.Pd

 

6. BIDANG BANTUAN HUKUM DAN KOMUNIKASI

    Ketua       : Ani Nurdiani Aziz, SH.,MH.

    Anggota : Zakiyah Jamil, S.Pd.I

                              Sri Sukaesih, SH

 

Majelis Syura

PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI),

 

 

 

 


K.H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si.                    H. Nur Ihsan Zaidi, S.Sos.

Ketua                                                        Sekretaris


Kategori